Kennel Drizella

Ellah og Måns.

Valper født, på terminsdagen 8/4-20

3 brune hannhunder

4 svarte tisper

1 brun tispe

Narjana’s Qaram Ellah Drizella. Ellah er fri for HD-A med HD-index på 108 og fri for AD-0. Hun er testet fri for EIC, HNPK, PRA, OSD, CNM og Dwarfism (Skeletal Dysplasia 2). Hun bærer ikke gult og ikke langt hår. Øyelyst fri/intet påvist 13.01.2020.

Måns øyelyst fri/intet påvist 20.01.2020.

Måns.

Måns 18.01.2020.

Sjöbygårdens Scream and Shout; Måns. Han er Champion, født 7.mars 2016.

Hans far er US Big Skys Stone Kutter og hans mor er Sjöbygårdens Dancing in The Dark.

Han er fri for HD-A/B og AD-0/0.

Han er fri for EIC, HNPK, PRA.

Han er øyelyst uten anmerkning: intet påvist 20/1-2020.

Han er svart og bærer brunt men ikke gult.

Han er ikke bærer av fargen sølv, den fargen er ikke ønskelig og finnes ikke i standard på labrador.

Labradoren er svart, brun eller gul.

Stamtavlen til Sjöbygårdens Scream and Shout "Måns".

Måns 2020.